Forside EN
{exp:low_search:form result_page="search/dk" form_id="searchForm"} {/exp:low_search:form}

Kuno Kjærbye

Kuno Kjærbye er musikpædagog, violinist og komponist, og har, som han selv siger, ”altid været delt i to: mod komposition og mod at spille”. Som komponist har han igennem hele sit virke skabt værker, som trækker på klare fortælletraditioner og på en visuel stoflighed. Tonesproget er kalejdoskopisk, det kunne kaldes avantgarde-romantik, og leveres i moderne og meget klare, direkte lydbilleder. Kuno har skrevet bestillingsværker til en del forskelligartede ensembler, men det er særligt kammermusikken, der inspirerer ham til at komponere. Han har modtaget arbejdslegater og bestillingshonorarer fra Statens Kunstfond, Koda, Vikingeskibsmuseet, Det Jyske Ensemble, Hvidovre Kommune, Tivolis Promenadeorkester m.fl. På dette års festival kan han opleves i forbindelse med Crossing Borders-koncerten.